Mar 21, 2017 / by / No Comments

ข้อดีของการจัดอบรมฝ่ายขาย

อย่างที่เราทราบกันดีว่า มนุษย์ เป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด และการบริหารที่ยากที่สุดไม่ใช่การบริหาร  ไม่ใช่การบริหารองค์กร แต่มันคือการบริหารคน เพราะถ้า คนดี ระบบดี ทุกอย่างมันจะดีตามกันไป จึงเป็นเหตุผลที่เข้าใจได้ว่า ทำไมทุกองค์กรจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคคลเป็นสำคัญ

และวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า มีเหตุผลอะไรบ้าง ที่การบริหารในองค์กรจึงจำเป็นต้องฝึกอบรมพนักงานให้มีคุณภาพตลอดเวลา  เรามาดูในเรื่องของฝ่ายขายเป็นสำคัญ เพราะในส่วนนี้จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของบริษัท หรือองค์กรนั้นๆเลยก็ว่าได้ ผลกำไร การบริหารต่างๆ จะถูกกำหนดโดยฝ่ายขายเป็นส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้นแล้ว บุคคลากรในส่วนนี้จำเป็นอย่างมากที่ต้องเป็นบุคคลคุณภาพ และต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขายเป็นอย่างดี

แน่นอนว่าองค์ความรู้ใหม่ๆที่พนักงานของคุณได้รับจากการไปอบรมฝ่ายขาย  เช่น อบรมการขายทางออนไลน์ จะต้องย้อนกลับมาสร้างประโยชน์ให้กับการดำเนินงานของบริษัทในที่สุด และสิ่งที่ตามมาก็คือมาตรฐานด้านประสิทธิภาพและศักยภาพการดำเนินธุรกิจของ บริษัทเพิ่มสูงขึ้น และเมื่อธุรกิจของผู้ประกอบการมีศักยภาพการดำเนินงานที่สูงขึ้น มันก็จะมีส่วนช่วยต่อยอดและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางการตลาดให้กับตัว ธุรกิจด้วย ทำให้ธุรกิจของผู้ประกอบการมีศักยภาพและความได้เปรียบ

 

มากกว่าเมื่อเปรียบ เทียบกับคู่แข่งขันในท้องตลาด ส่งผลให้ธุรกิจของผู้ประกอบการสามารถเอาชนะคู่แข่งได้อย่างง่ายดายเพราะมี พนักงานที่จัดเป็นโครงสร้างภายในที่มีความรู้และแข็งแกร่งมากกว่าบริษัท อื่นๆ อันเป็นผลที่ได้รับมาจากการติดอาวุธทางความคิดที่ได้จาการเข้าอบรมสัมมนาของ พนักงานนั่นเอง

การที่ฝ่ายขายมีประสบการณ์พร้อมทั้งความรู้ในด้านต่างๆเพิ่มขึ้น จะส่งผลดีในเรื่องของการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องนำมาใช้ปรับปรุงโครง สร้างการทำงานภายในบริษัทลงได้อย่างมาก อาทิ การส่งพนักงานการตลาดหรือพนักงานด้านไอทีของบริษัทไปอบรมสัมมนาในเรื่องของ การตลาดบน Social Media ก็จะทำให้พนักงานมีความรู้ในด้านนั้นๆ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ร่วมในแผนการตลาดเดิม โดยที่ไม่ต้องจัดตั้งฝ่ายการตลาด Social Media ขึ้นมาอีกหนึ่งแผนก ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งได้มากทีเดียวสำหรับธุรกิจขนาด SME

เพราะโลกมันหมุนไปไวกว่าที่คิด ไม่ว่าคนตัวเล็กๆ หรือ องค์กรใหญ่ๆ ก็สามารถเท่าเทียมกันได้ หากคุณมีข้อมูล หรือมีเทคนิคที่ตอบโจทย์ผู้คนได้ และ

ฝ่ายขายเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญ ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนของธุรกิจ เพราะฉะนั้นแล้ว การลงทุนในความรู้ให้กับบุคคลากร จึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด และทุกๆหน่วยงานควรจะต้องทำ เพื่อความสำเร็จของท่านในอนาคต ย้ำอีกครั้งว่า ลงทุนในความรู้ คุ้มค่าที่สุด